Πότε γιορτάζει: Άλεξ

Το όνομα Άλεξ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.