Πότε γιορτάζει: Έλντα

Το όνομα Έλντα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/8/2020 Πέμπτη 2020-8-20

γιορτάζει σε 13 ημέρες.