Πότε γιορτάζει: Αγάπιος

Το όνομα Αγάπιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/3/2020 Κυριακή 2020-3-15

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
17/9/2020 Πέμπτη 2020-9-17

γιορτάζει σε 160 ημέρες.