Πότε γιορτάζει: Αγγελίνα

Το όνομα Αγγελίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.