Πότε γιορτάζει: Αιτωλία

Το όνομα Αιτωλία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

24/8/2020 Δευτέρα 2020-8-24

γιορτάζει σε 20 ημέρες.