Πότε γιορτάζει: Αλέξαντρος

Το όνομα Αλέξαντρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 16 ημέρες.