Πότε γιορτάζει: Αρτέμιδα

Το όνομα Αρτέμιδα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.