Πότε γιορτάζει: Αστερινή

Το όνομα Αστερινή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιορτάζει σήμερα!