Πότε γιορτάζει: Αστρινός

Το όνομα Αστρινός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιορτάζει σε 166 ημέρες.
30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σε 251 ημέρες.