Πότε γιορτάζει: Βάλια

Το όνομα Βάλια γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2020 Κυριακή 2020-11-22

γιορτάζει σε 176 ημέρες.