Πότε γιορτάζει: Βάλια

Το όνομα Βάλια γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2019 Παρασκευή 2019-11-22

γιορτάζει σε 9 ημέρες.