Πότε γιορτάζει: Βάλιος

Το όνομα Βάλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.