Πότε γιορτάζει: Βάλιος

Το όνομα Βάλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.