Πότε γιορτάζει: Βάλιος

Το όνομα Βάλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2019 Παρασκευή 2019-11-22

γιορτάζει σε 7 ημέρες.