Πότε γιορτάζει: Βάλιος

Το όνομα Βάλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2021 Δευτέρα 2021-11-22

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.