Πότε γιορτάζει: Βίκτορας

Το όνομα Βίκτορας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2020 Τετάρτη 2020-11-11

γιορτάζει σε 166 ημέρες.