Πότε γιορτάζει: Βίκτορας

Το όνομα Βίκτορας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2022 Παρασκευή 2022-11-11

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.