Πότε γιορτάζει: Βαγγελιώ

Το όνομα Βαγγελιώ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/3/2020 Τετάρτη 2020-3-25

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.