Πότε γιορτάζει: Βαλάντιος

Το όνομα Βαλάντιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.