Πότε γιορτάζει: Βαλάντιος

Το όνομα Βαλάντιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.