Πότε γιορτάζει: Βαλέριος

Το όνομα Βαλέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2020 Κυριακή 2020-11-22

γιορτάζει σε 177 ημέρες.