Πότε γιορτάζει: Βαλέριος

Το όνομα Βαλέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.