Πότε γιορτάζει: Βαλέριος

Το όνομα Βαλέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2019 Παρασκευή 2019-11-22

γιορτάζει σε 5 ημέρες.