Πότε γιορτάζει: Βαλέριος

Το όνομα Βαλέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.