Πότε γιορτάζει: Βαρσάμω

Το όνομα Βαρσάμω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.