Πότε γιορτάζει: Βενέδικτος

Το όνομα Βενέδικτος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.