Πότε γιορτάζει: Βενεδίκτη

Το όνομα Βενεδίκτη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.