Πότε γιορτάζει: Βερίνη

Το όνομα Βερίνη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.