Πότε γιορτάζει: Βερούλα

Το όνομα Βερούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.