Πότε γιορτάζει: Βερούλα

Το όνομα Βερούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιορτάζει σε 126 ημέρες.