Πότε γιορτάζει: Βερούλα

Το όνομα Βερούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.