Πότε γιορτάζει: Γαβρίλα

Το όνομα Γαβρίλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.