Πότε γιορτάζει: Γαβρίλα

Το όνομα Γαβρίλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιορτάζει σε 45 ημέρες.