Πότε γιορτάζει: Γαβρίλα

Το όνομα Γαβρίλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 88 ημέρες.