Πότε γιορτάζει: Γαβρίλος

Το όνομα Γαβρίλος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.