Πότε γιορτάζει: Γαβρίλος

Το όνομα Γαβρίλος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 20 ημέρες.