Πότε γιορτάζει: Γαβριλίτσα

Το όνομα Γαβριλίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 20 ημέρες.