Πότε γιορτάζει: Γαλάτης

Το όνομα Γαλάτης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2023 Κυριακή 2023-11-5

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.