Πότε γιορτάζει: Γαλατεία

Το όνομα Γαλατεία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/5/2022 Τετάρτη 2022-5-18

γιόρταζε πριν από 205 ημέρες.
5/11/2022 Σάββατο 2022-11-5

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.