Πότε γιορτάζει: Γενεβιέβη

Το όνομα Γενεβιέβη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

3/1/2022 Δευτέρα 2022-1-3

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.