Πότε γιορτάζει: Γεννάδιος

Το όνομα Γεννάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2021 Τετάρτη 2021-11-17

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.