Πότε γιορτάζει: Γεννάδιος

Το όνομα Γεννάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2020 Τρίτη 2020-11-17

γιορτάζει σε 176 ημέρες.