Πότε γιορτάζει: Γεννάδιος

Το όνομα Γεννάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2022 Πέμπτη 2022-11-17

γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.