Πότε γιορτάζει: Γεννάδιος

Το όνομα Γεννάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2019 Κυριακή 2019-11-17

γιορτάζει σε 4 ημέρες.