Πότε γιορτάζει: Γεράκης

Το όνομα Γεράκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.