Πότε γιορτάζει: Γεράκης

Το όνομα Γεράκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιορτάζει σε 6 ημέρες.