Πότε γιορτάζει: Γιωργούλα

Το όνομα Γιωργούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/4/2020 Πέμπτη 2020-4-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 33 ημέρες.