Πότε γιορτάζει: Γλυκός

Το όνομα Γλυκός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/10/2020 Δευτέρα 2020-10-26

γιόρταζε εχθές.