Πότε γιορτάζει: Γλυκός

Το όνομα Γλυκός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/10/2019 Σάββατο 2019-10-26

γιορτάζει σε 12 ημέρες.