Πότε γιορτάζει: Δάμων

Το όνομα Δάμων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/8/2020 Παρασκευή 2020-8-28

γιορτάζει σε 14 ημέρες.