Πότε γιορτάζει: Δάρα

Το όνομα Δάρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 224 ημέρες.