Πότε γιορτάζει: Δωρούλα

Το όνομα Δωρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/2/2023 Σάββατο 2023-2-11

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
17/2/2023 Παρασκευή 2023-2-17

γιόρταζε πριν από 109 ημέρες.
4/3/2023 Σάββατο 2023-3-4
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 94 ημέρες.
11/3/2023 Σάββατο 2023-3-11

γιόρταζε πριν από 87 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
11/9/2023 Δευτέρα 2023-9-11

γιορτάζει σε 96 ημέρες.