Πότε γιορτάζει: Δόξης

Το όνομα Δόξης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
6/9/2020 Κυριακή 2020-9-6

γιορτάζει σε 152 ημέρες.