Πότε γιορτάζει: Δώρης

Το όνομα Δώρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/11/2020 Σάββατο 2020-11-7

γιορτάζει σε 163 ημέρες.