Πότε γιορτάζει: Δώρης

Το όνομα Δώρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/11/2023 Τρίτη 2023-11-7

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.