Πότε γιορτάζει: Δώρης

Το όνομα Δώρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/11/2019 Πέμπτη 2019-11-7

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.