Πότε γιορτάζει: Εδουάρδος

Το όνομα Εδουάρδος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/3/2020 Τετάρτη 2020-3-18

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.