Πότε γιορτάζει: Εραστός

Το όνομα Εραστός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/9/2019 Τρίτη 2019-9-10

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.