Πότε γιορτάζει: Εραστός

Το όνομα Εραστός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/9/2023 Κυριακή 2023-9-10

γιόρταζε πριν από 81 ημέρες.
10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.