Πότε γιορτάζει: Εραστός

Το όνομα Εραστός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/9/2022 Σάββατο 2022-9-10

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.