Πότε γιορτάζει: Ερνεστίνα

Το όνομα Ερνεστίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/11/2019 Πέμπτη 2019-11-7

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.