Πότε γιορτάζει: Ευκράτης

Το όνομα Ευκράτης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιορτάζει σήμερα!