Πότε γιορτάζει: Ευφραίμης

Το όνομα Ευφραίμης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/5/2023 Παρασκευή 2023-5-5

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.