Πότε γιορτάζει: Ευφρασία

Το όνομα Ευφρασία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/1/2022 Τετάρτη 2022-1-19

γιορτάζει αύριο.