Πότε γιορτάζει: Ευφρασίτσα

Το όνομα Ευφρασίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/1/2022 Τετάρτη 2022-1-19

γιόρταζε εχθές.