Πότε γιορτάζει: Ζήσιμος

Το όνομα Ζήσιμος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/5/2021 Παρασκευή 2021-5-7
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 306 ημέρες.
19/6/2021 Σάββατο 2021-6-19

γιορτάζει σε 349 ημέρες.