Πότε γιορτάζει: Ηρωδιάς

Το όνομα Ηρωδιάς γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.