Πότε γιορτάζει: Θίλδα

Το όνομα Θίλδα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 222 ημέρες.