Πότε γιορτάζει: Θίλδα

Το όνομα Θίλδα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/3/2019 Πέμπτη 2019-3-14

γιόρταζε πριν από 244 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιορτάζει σε 3 ημέρες.