Πότε γιορτάζει: Θαλής

Το όνομα Θαλής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/3/2020 Τετάρτη 2020-3-11

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/5/2020 Τετάρτη 2020-5-20

γιορτάζει σε 52 ημέρες.