Πότε γιορτάζει: Θαλής

Το όνομα Θαλής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/3/2023 Σάββατο 2023-3-11

γιόρταζε πριν από 87 ημέρες.
20/5/2023 Σάββατο 2023-5-20

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.