Πότε γιορτάζει: Θαλίτσα

Το όνομα Θαλίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/3/2020 Δευτέρα 2020-3-2

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.