Πότε γιορτάζει: Κέλσιος

Το όνομα Κέλσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/1/2022 Σάββατο 2022-1-8

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.