Πότε γιορτάζει: Καρπός

Το όνομα Καρπός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/5/2019 Κυριακή 2019-5-26

γιόρταζε πριν από 142 ημέρες.
13/10/2019 Κυριακή 2019-10-13

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.