Πότε γιορτάζει: Καρπός

Το όνομα Καρπός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/5/2020 Τρίτη 2020-5-26

γιορτάζει σε 91 ημέρες.
13/10/2020 Τρίτη 2020-10-13

γιορτάζει σε 231 ημέρες.