Πότε γιορτάζει: Καρπός

Το όνομα Καρπός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/5/2023 Παρασκευή 2023-5-26

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
13/10/2023 Παρασκευή 2023-10-13

γιορτάζει σε 134 ημέρες.