Πότε γιορτάζει: Κλεόπας

Το όνομα Κλεόπας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιόρταζε εχθές.